HISTORIE SPOLEČNOSTIBUDOUCNOST

ROK 2014

•   navázání spolupráce se společností Fopo II., s.r.o.
•   spuštění nových webových stránek
•   nové logo firmy
ROK 2013

•   vybudování venkovního posezení pro zákazníky
ROK 2011

•   zahájení partnerské spolupráce s pojišťovnami
•   zavedení půjčování náhradního vozidla
•   oprava parkoviště
ROK 2010

•   nová fasáda hlavní budovy
ROK 2009

•   zahájení servisu klimatizací
ROK 2008

•   nová elektrodílna
ROK 2007

•   dokončení přestavby hlavní budovy
•   nové kanceláře v patře budovy
•   terénní úpravy za lakovnou
ROK 2006

•   oprava střechy na mechanické dílně
•   výstavba lakovny
•   vybavení pracoviště příjmu oprav novým nábytkem
ROK 2005

•   zahájení přestavby hlavní budovy
ROK 2004

•   3 mechanici
•   1 karosář
•   1 elektrikář
•   1 skladník
•   1 přijímací technik
•   1 technik měření emisí
•   zahájení provozu STK
•   nové pracoviště měření emisí
•   nová čekárna pro zákazníky
ROK 2003

•   výstavba oplocení a odpadového hospodářství
•   zahájení výstavby STK
ROK 2002

•   3 mechanici
•   1 karosář
•   1 elektrikář
•   1 skladník
•   1 přijímací technik
•   výstavba nové karosárny a přípravny
•   přestavba staré karosárny na sklad ND a elektrodílnu
ROK 2001

•   stavební práce uvnitř haly
•   nový sklad ND
•   zpevnění povrchu před halou
•   + diagnostika FSD 2000
•   + zkušební stav na alternátory a startery
ROK 2000

•   vybudována nová víceúčelová hala
•   + hydraulický lis
•   + soustruh
ROK 1999

•   2 mechanici
•   1 karosář
•   1 autoelektrikář
•   1 přijímací technik/skladník
•   + nová mechanická dílna
•   + 2 dvousloupové zvedáky
•   + 1 čtyřsloupový zvedák
•   + 1 geometrie laserová
•   + kouřoměr
ROK 1996

•   2 mechanici
•   1 karosář
•   1 přijímací technik/skladník
•   + přistavěna kancelář, sklad, přijímací místnost
•   + rovnací stolice
ROK 1994

•   1 mechanik
•   1 karosář
•   rovnací rám KOREK
•   dvousloupový zvedák
•   analyzátor na benzínové motory
•   geometrie MOTEX